Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Zpravodaj

Zde si můžete stáhnout dokument se stručným výpisem čísel Zpravodaje

Zpravodaj

Zpravodaj 2/2009

V závěru roku 2009 vyšlo druhé číslo zpravodaje ČEPES. Zpravodaj možno zakoupit v kanceláři ČEPES na Novotného lávce 5 Praha 1. Některé statě jsou zveřejněny na webových stránkách.
Obsah tohoto čísla tvoří:
Informace z vedení ČEPES o udělení autorizace ČEPES pro obor psychoenergetika a definici oboru – viz webové stránky ČEPES oddíl Psychoenergetika.
Kapitola léčitelství a alternativní medicína informuje o vybraných aspektech jógy a ajurvédy a léčivých vlastnostech minerálů.
Kapitola historie psychoenergetiky pojednává o magnetické složce mentální energie a o negativním ovlivnění činnosti Psychoenergetické laboratoře (PEL) při VŠCHT Praha v roce 1983 – 5 pracovníky Výzkumného ústavu psychiatrického (VÚPs).
Kapitola lékař bylinář radí poskytuje informace o vysokém tlaku, o cukrovce a o vlivu chování na duchovní zdraví. Poskytuje informace o možnosti nefarmakologické terapii jak hypertenze tak cukrovky.
Kapitola telestezie a psychokineze poskytuje informace o využití kyvadla při prekognikaci (psychické předvídání) a prerekognikaci (zpětné zvídání). Dále se autor zabývá myšlením, psychickou mentální energií a jejími nositeli – psychony a mentiony. Upozorňujeme, že autor nevychází z hypotetické mentální teorie prof. F. Kahudy (webové stránky ČEPES stránka Česká psychoenergetika). Funkce psychonů a mentionů popisuje prof. F. Kahuda úplně opačně. Dále je třeba si uvědomit, že historie lidstva je provázena snahou mentální energii využívat jak k obecnému prospěchu tak i ke zneužití. Zneužití není výsadou jen komunistických režimů. Dále kapitola obsahuje stať pana Konráda Bronze o vyhledávání zón pozitivní energie Havraních skal u Nového Boru.
Kapitola z dopisů čtenářů poskytuje informace o využití tarotových karet a názory J. J. Mišky o existenci a využití prasíly.

< p>Zpravodaj 1/2010

V červnu 2010 vyšlo první číslo zpravodaje ČEPES .
Obsah tvoří:
Kapitola Ze života ČEPES – obsahuje zprávu o činnosti za rok 2009, návrh dílčí typové pozice profese biopraktik a informace o veletrhu ESOTERIKA 2010.
Kapitola léčitelství a alternativní medicína – poskytuje informace o józe a jógových praktikách a příspěvky MUDr. J. Doležala o životosprávě a o mozku.
Kapitola lékař a bylinář radí – přináší informace o významu šťávy ze syrové mrkve, o významu odkyselení, jak se zbavit usazenin, o první pomoci a o imunitě a alergii.
Kapitola telestezie a proutkaření – přináší rady o metodě aktivní činnosti při proutkaření a informace o stavbě zámku Lemberk.
Kapitola z dopisů čtenářů – přináší rozloučení s Vladimírem Pokorným, vyjádření k výstavě „Minulost lékařství a léčitelství“ na Novoměstské radnici a o spiritualitě a senzibilitě.

Zpravodaj 2/2010

Koncem roku 2010 vyšlo druhé číslo zpravodaje. Obsahuje:

Kapitola ze života ČEPES – obsahuje rozloučení se zakládajícím členem Miroslavem Zajdou, informace o Národní soustavě kvalifikací 2.
Kapitola léčitelství a alternativní medicína – obsahuje informaci o knize „Tajemství“ a kapitolu z knihy R. W. Trina „Hojnost všeho – zákon zdaru“.
Kapitola z historie – pojednává o činnosti Psychoenergetické laboratoře (PEL) z let 1984 až 1991
Kapitola lékař a bylinář radí – poskytuje informace míše, o očkování a pojednává o zlu očima MUDr. J. Doležala.
Kapitola telestezie a proutkaření – pojednává o problematice propadů při ražení tunelu Blanka.
Kapitola z dopisů čtenářů – seznamuje nás se zařízením Dobrá vlna, které eliminuje účinek geoanomálních zón, informuje o účincích stimulátorů J. Langa a o borelióze.

Zpravodaj 1/2011

V květnu vyšlo první číslo zpravodaje za rok 2011. Obsahuje:
Kapitola ze života ČEPES – obsahuje rozloučení s Milanem Touškem, vyhodnocení činností za rok 2010 a pojednání o veletrhu ESOTERIKA 2011.
Kapitola léčitelství a alternativní medicína – obsahuje pojednání MUDr. J. Hnízdila o léčení a uzdravování, báji o lidském těle a vesmíru a poučení Dalajlámy.
Kapitola lékař a bylinář radí – obsahuje informaci o andropaize (poruchy mužského sexuálního života), o významu pro- a prebiotik na imunitu.
Kapitola telestezie a proutkaření – se vrací k propadům tunelu Blanka, jak se naši předci starali o vodu a o současné normě 755115 Jímání podzemní vody.
Kapitola z dopisů čtenářů – pokračuje informacemi o stimulátorech J. Langa, pojednáním Macieje Prószynského (ředitel podnikové osvěty Polského svazu řemesel) k výuce a potvrzování dovedností polského „bioterapeuta“ a radiesteta, o vodě a o ověřování biopraktika přístroji.

Komentáře jsou uzavřeny.