< SETKÁNÍ, PŘEDNÁŠKY, KONZULTACE, KURZY, POSKYTOVÁNÍ BIOENERGETICKÝCH SLUŽEB V ROCE 2020

———————————————————-

Vážení přátelé ČEPES,
vzhledem k epidemiologiecké situaci a vládním opatřením jsme nuceni zrušit seminář, který se měl konat
v sobotu 10. října 2020. Děkujeme za pochopení a budeme Vás kontaktovat ohledně náhradního termínu.
Bohužel jsme nuceni zrušit proutkařský kurz a následující zkoušky dne 17 a 18.10.
vedení ČEPES

VALNÁ HROMADA

V souladu se stanovami konalo vedení ČEPES
Valnou hromadu Společnosti,
v sobotu 29. 2. 2020 v době od 10.00 do 14.00 hodin
v budově ČS VTS, sál č. 319, Novotného lávka 5, Praha 1

Program
09.00 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.30 Organizační záležitosti (případný odklad začátku)
10.00 – 13.00 Volba řídícího jednání Valné hromady
volba návrhové komise
Zpráva o činnosti Společnosti za rok 2019
Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok2020
návrh zaměření činnosti na rok 2020
Schvalování delegátů na sněm Hospodářské komory ČR
Doplnění vedení o Pavla Krejčího
Diskuse
Schválení Usnesení
13.00 – 14.00 Společenské posezení

Schválené zprávy o činnosti za rok 2019 a Návrh zaměření činností na rok 2020 budou uveřejněny na webových stránkách ČEPES


ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST BUDE POŘÁDAT V PRAZE SEMINÁŘE

Seminář

POZOR!!!
Vážení přátelé ČEPES,
vzhledem k epidemiologiecké situaci a vládním opatřením jsme nuceni zrušit seminář, který se měl konat v sobotu 10. října 2020.
Děkujeme za pochopení a budeme Vás kontaktovat ohledně náhradního termínu.
vedení ČEPES

Pro praktikující senzibily zaměřený na harmonizování energetického systému člověka přikládáním rukou podle metodiky této profesní kvalifikace. Jednou ze součástí semináře budou projednávány otázky duchovního vývoje poskytovatele této služby. Další součástí semináře je seznámení s možnostmi aktivace schopností pro tuto činnost jak přímé, tak praktickými cvičeními na prociťování energií člověka.
Na základě zkušeností ze semináře z listopadu 2019 bude diskuse zaměřena na zkušeností s využitím duše.
Seminář v sobou dne 10.10.2020 je zaměřen na pokračování předchozích seminářů jak možno dosáhnouti věčného života.
Seminář v neděli 11.10.2020 je určen pro zájemce z Festivalu a budou probírány poznatky duchovního léčitel, pracujícího jako prostředník.

Semináře se uskuteční v době od 10 do 15.00 hod v Domě ČSVTS na Novotného lávce 5, Praha 1.
Stanice Karlovy lázně tramvaj č. 17, 17 a 2
Poplatek činí 500,- Kč a je v něm zahrnuta částka na občerstvení i na učební litera¬turu. Upřesnění termínu konání sledujte na webových stránkách. Doporučujeme včasné přihlášení na e-mail cepes@cepes.cz nebo tel. 723 491 987.

Účastníkům doporučujeme si přečíst v Osobních službách na stránce Nekonvenční medicína článek Ing. V. Bažanta, který bude hlavním předmětem semináře.

FESTIVAL EVOLUTION ALTERNATIVA
Vážení návštěvníci

V roce 2020 nás najdete na stánku čís 103 anebo na přednášce Ing. Bažanta a pana Pavla Krejčího na přednášce
Poznatky přírodního léčitele-prostředníka. Přednáška se koná v sobotu v sále čís. 4 v 15.30.
Na stánku poskytneme informace o seminářích určené pro začínající i praktikující léčitele a pro zajemce je počítáno se seminářem 11.10.2020.
Taktež obdržíte základní informace o přednášce pro proutkaře 17.10.2020 a zkoužce dne 18.10.20

vedení ČEPES

A K T U Á L N Í Č I N N O S T V Č E P E S

KURZ PRO PROUTKAŘE

Vážení přátelé. Vzhledem k vládním opatřením jsme nuceni jak proutkařský kurz tak zkoušky ve dnech 17 a 18.10 zrušit.
Jakmile situace dovolí, ozveme se jak ne mailu, mob a take zde na našich stránkách.
vedení ČEPES

Chceme ho uskutečnit podle revidovaného standardu „Detekce anomálií zemské kůry „ schváleného Sektorovou radou pro osobní služby 16 listopadu 2019.
Místo konání: Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 v blízkosti Karlova mostu
stanice tramvají: Karlovy lázně, čís. 2,17,18
V kurzu budou probírány základní otázky z geologie a hydrogeologie pro proutkaře. Praktická část bude zaměřena na ovládání proutkařských prostředků pro zjišťování zdroje vody, inženýrských sítí, dutin a tektonických liniích.Vedení počítá s přednáškami 17.10.2020 a následně případně se zkouškami praktickými následující den 18.10.2020

Cena kurzu 17.10. bude činit 1 200 Kč.
cena za zkoušku činí 2 500 Kč
V ceně je zahrnuto občerstvení i náklady na literaturu.

Bližší informace získáte podá Ing. A. Vaněk nebo na mailu:cepes@cepes.cz

6) Stromovka - polygon 3

< obr.č.05

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Vážení přátelé,
vedení společnosti vás srdečně zve na vánoční setkání
koná se 7.12.2019 na Novotného lávce od 10 hod

Napsat komentář