< SETKÁNÍ, PŘEDNÁŠKY, KONZULTACE, KURZY, POSKYTOVÁNÍ BIOENERGETICKÝCH SLUŽEB V ROCE 2020

———————————————————-

SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

V souladu se stanovami pořádá vedení ČEPES
Valnou hromadu Společnosti,
která se bude konat
v sobotu 29. 2. 2020 v době od 10.00 do 14.00 hodin
v budově ČS VTS, sál č. 319, Novotného lávka 5, Praha 1

Program
09.00 – 10.00 Registrace účastníků
10.00 – 10.30 Organizační záležitosti (případný odklad začátku)
10.00 – 13.00 Volba řídícího jednání Valné hromady
volba návrhové komise
Zpráva o činnosti Společnosti za rok 2019
Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok2020
návrh zaměření činnosti na rok 2020
Schvalování delegátů na sněm Hospodářské komory ČR
Doplnění vedení o Pavla Krejčího
Diskuse
Schválení Usnesení
13.00 – 14.00 Společenské posezení
Pokud někdo z přátel Společnosti bude mít zájem zařadit do jednání Valné hromady významný podnět, vedení doporučuje, aby svoji žádost na doplnění programu předložil vedení alespoň 10 dnů před konáním Valné hromady, aby jeho návrh mohl být zařazen do přípravy zaměření činnosti ČEPES na rok 2020.
Vedení ČEPES upozorňuje, že Valná hromada je určena pouze členům a pozvaným hostům (bez hlasovacího práva). Vítáme všechny racionální náměty k činnosti.

Návrh zprávy o činnosti za rok 2019 a Návrh zaměření činností na rok 2020 budou uveřejněny na webových stránkách ČEPES http://www.cepes.cz/o-webu/o-společnosti/


ČESKÁ PSYCHOENERGETICKÁ SPOLEČNOST BUDE POŘÁDAT V PRAZE SEMINÁŘE

Seminář

Pro praktikující senzibily zaměřený na harmonizování energetického systému člověka přikládáním rukou podle metodiky této profesní kvalifikace. Jednou ze součástí semináře budou projednávány otázky duchovního vývoje poskytovatele této služby. Další součástí semináře je seznámení s možnostmi aktivace schopností pro tuto činnost jak přímé, tak praktickými cvičeními na prociťování energií člověka.
Na základě zkušeností ze semináře z listopadu 2019 bude diskuse zaměřena na zkušeností s využitím duše.

Na semináři vystoupí paní Lucie Machová se svým příspěvkem:
Duše zemřelých a přivtělené duše mezi námi, komunikace s nimi. jak taková duše na člověka i nevědomě působí, celkový vliv na člověka,řešení a následné změny

Seminář se uskuteční v sobotu 15. ůnora 2020 v době od 9.30 do 15.00 hod v Domě ČSVTS na Novotného lávce 5, Praha 1.
Stanice Karlovy lázně tramvaj č. 17, 17 a 2
Poplatek činí 500,- Kč a je v něm zahrnuta částka na občerstvení i na učební litera¬turu. Upřesnění termínu konání sledujte na webových stránkách. Doporučujeme včasné přihlášení na e-mail cepes@cepes.cz nebo tel. 723 491 987.

Účastníkům doporučujeme si přečíst v Osobních službách na stránce Nekonvenční medicína článek Ing. V. Bažanta, který bude hlavním předmětem semináře.

FESTIVAL EVOLUTION ALTERNATIVA
Vážení návštěvníci

V roce 2020 nás najdete na stánku anebo na přednášce Ing. Bažanta a pana Pavla Krejčího na přednášce
Poznatky přírodního léčitele-prostředníka

vedení ČEPES

A K T U Á L N Í Č I N N O S T V Č E P E S

KURZ PRO PROUTKAŘE

Chceme ho uskutečnit podle revidovaného standardu „Detekce anomálií zemské kůry „ schváleného Sektorovou radou pro osobní služby 16 listopadu 2019.
Místo konání: Dům ČSVTS Novotného lávka 5, Praha 1 v blízkosti Karlova mostu
stanice tramvají: Karlovy lázně, čís. 2,17,18
V kurzu budou probírány základní otázky z geologie a hydrogeologie pro proutkaře. Praktická část bude zaměřena na ovládání proutkařských prostředků pro zjišťování zdroje vody, inženýrských sítí, dutin a tektonických liniích.

Termin Kurzu bude zveřejněn zde do 15.3.2020.
Cena kurzu bude činit 1 200 Kč. V ceně je zahrnuto občerstvení i náklady na literaturu.

Bližší informace podá Ing. V. Bažant na čísle 221 082 252, 723 491 987 nebo mailu:cepes@cepes.cz

6) Stromovka - polygon 3

< obr.č.05

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ

Vážení přátelé,
vedení společnosti vás srdečně zve na vánoční setkání
koná se 7.12.2019 na Novotného lávce od 10 hod

Napsat komentář