Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Proutkař

Od roku 2009 se Česká psychoenergetická společnost snaží zařadit profesi proutkař a biopraktik (přikládání rukou, bezkontaktní masáže) do Národní soustavy povolání na základě zákona č. 179/2006 Sb. O uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Konečně se nám v březnu 2012 podařilo přesvědčit členy Koordinační rady (vrcholový orgán veřejné zakázky NSP) aby povolilo řešení v rámci Sektorové rady osobních služeb ostatních. My jsme prosazovali k řešení jako prvou profesi biopraktik, členové KR nám však povolili v první řadě řešit profesi proutkař. Tato profese byla pro ně přijatelnější. V roce 2012 nám bylo povoleno vypracovat typovou pozici proutkař, jejíž znění je uveřejněné na této stránce.

Upozorňujeme,  že tato pozice se nachází na webových stránkách NSP (Národní soustava povolání, katalog, kategorie CZ-ISCO, služby provozní a osobní, proutkař).

V srpnu 2013 nám bylo povoleno zpracování kvalifikačního a hodnotícího standardu pro profesi proutkař. Podmínkou pracovníků MŠMT byla změna názvu profesní kvalifikace. Dohodli jsme se na názvu „Detekce anomálií zemské kůry“. Pracovní skupina zpracovala standard pro tuto profesní kvalifikaci, který byl odsouhlasen Sektorovou radou pro osobní služby a v září předán pracovníky VÚP Autorizujícímu orgánu k posledním připomínkám. Tuto variantu předkládáme čtenářům jako poslední informaci.
vedení České psychoenergetické společnosti

Detekce anomálií zemské kůry (kód: 69-057-M)

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby (kód: 69)
Povolání:
Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní kvalifikaci
Kvalifikační úroveň NSK – EQF: 4

Odborná způsobilost
Název Úroveň
Jednání se zákazníkem při sjednávání zakázky 3
Orientace v terénu a mapách pro sestavení plánu práce 3
Stanovení nákladů vlastních prací a sestavení plánu práce při detekci anomálií zemské kůry 3
Geologická zjištění tektonických linií (j15.D.6011) 4
Vyhledání pramenů vody a podzemních toků (j15.D.6015) 4
Geologická zjištění dutin ohrožující stavební práce nebo dopravu (j15.D.6013 4
Geologickázjištění míst podzemních inženýrských sísí (j15.D.1006) 4
Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů (j15.D.9670) 3
vedení provozní dokumentace při detekci anomálií zemské kůry 3

Platnost standardu

datum a čas poslední změny kvalifikace: 15. 9. 2014

Kritéria a způsoby hodnocení

Jednání se zákazníkem při sjednávání zakázky
Kritéria Způsob ověření
a) Popsat činnost při převzetí zakázky Ústní ověření
b) Popsat postup seznámení klienta s navrženými postupy, plánem
činnosti a dohodou (smlouvou) k úhradě prací Ústní ověření
c) Popsat předání výsledků prací klientovi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v terénu a mapách pro sestavení plánu práce
Kritéria Způsob ověření
a) Popsat využití map pro sestavení plánu práce dle charakteru
Zakázky (hledání vody nebo anomálií) Ústní ověření
b) Popsat možnosti využití informací a map Geofondu a katastru Ústní ověření
c) Popsat mořnosti využití map z internetu Ústní ověření
d) Popsat možnosti využití archvních materiálů Ústní ověření
e) Popsat možnosti využití podkladů od zadavatele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Stanovení nákladu vlastních prací a sestavení plánu práce při detekci anomálií
Kritéria Způsob ověření

a) Vysvětlit postup využití informací z přijaté zakázky k sestavení
plánu práce a návrhu dohody (smlouvy) a časového rozvrhu Ústní ověření
b) Popsat postup vypracování návrhu dohody na finanční úhradu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Geologická zjištění tektonických linií (j15.D.6011)
Kritéria Způsob ověření

a) Vyhledat tektonickou linii s využitím telestetických pomůcek Praktické předvedení
b) Vyznačit zjištěnou tektonickou linii v terénu Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. odchylka 0,5 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria.

Vyhledání pramenů vody a podzemních toků (j15.D.6015)
Kritéria Způsob ověřování

a) Vyhledat vodní zdroj s využitím telestetických pomůcek Praktické předvedení
b) Vyznačit místo vodního zdroje v terénu Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. úchylka 0,1 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria.

Geologická zjištění dutin ohrožujících staveb. práce nebo dopravu (j15.D.6013)
Kritéria Způsob ověření

a) Vyhledat podzemní dutiny s využitím telestet. pomůcek Praktické předvedení
b) Vyznačit v terénu vyhledaný objekt Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. úchylka 0,5 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria

Geologická zjištění míst podzemních inženýrských sítí (j15.D.1006)
Kritéria Způsob ověření

a) Vyhledat požadovaný objekt (kabel, potrubí aj.) s využitím
telestetických pomůcek (L-drát, pružina, proutek, kyvadlo) Praktické předvedení
b) Vyznačit v terénu vyhledaný objekt Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. úchylka 0,5 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria.

Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů (j15.D.9670)
Kritéria Způsob ověření

a) Zpracovat závěrečnou zprávu dle podkladů z provozní
dokumentace včetně provedených zákresů) Písemné ověření
Je třeba splnit toto kritérium.

Vedené provozní dokumentace při detekci anomálií zemské kůry
Kritéria Způsoby ověření

a) Popsat vedení provozní dokumentace (objednávka, dohoda,
plán prací, plány, mapy, náčrty, závěrečná zpráva) Ústní ověření
b) Popsat náležitosti vyhotovení příjmových a výdajových dokladů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Odborná způsobilost
Název Úroveň

Jednání se zákazníkem při sjednávání zakázky 3
Orintace v terénu a mapách pro sestavení plánu práce 3
Stanovení nákladů vlastních prací a sestavení plánu práce při detekci anomálií 3
Geologické zjištění tektonických linií (j15.D.6011) 4
Vyhledání pramenů vody a podzemních toků (j15.D.6015) 4
Geologická zjištění dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu (j15.D.6013) 4
Geologická zjištěnímíst podzemních inženýrských sítí (j15.D.1006) 4
Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů. 3
Vedení provozní dokumentace při detekci anomálií zemské kůry 3

Platnost standardu
Datum poslední změny: 15.9.2014

Kritéria a způsoby hodnocení

Jednání se zákazníkem při sjednávání zakázky
Kritéria Způsob ověření
a) Popsat činnost při převzetí zakázky Ústní ověření
b) Popsat postup seznámení klienta s navrženými postupy, plánem
činnosti a dohodou (smlouvou) k úhradě prací Ústní ověření
c) Popsat předání výsledků prací klientovi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v terénu a mapách pro sestavení plánu práce
Kritéria Způsob ověření
a) Popsat využití map pro sestavení plánu práce dle charakteru
Zakázky (hledání vody nebo anomálií) Ústní ověření
b) Popsat možnosti využití informací a map Geofondu a katastru Ústní ověření
c) Popsat mořnosti využití map z internetu Ústní ověření
d) Popsat možnosti využití archvních materiálů Ústní ověření
e) Popsat možnosti využití podkladů od zadavatele Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Stanovení nákladu vlastních prací a sestavení plánu práce při detekci anomálií
Kritéria Způsob ověření

a) Vysvětlit postup využití informací z přijaté zakázky k sestavení
plánu práce a návrhu dohody (smlouvy) a časového rozvrhu Ústní ověření
b) Popsat postup vypracování návrhu dohody na finanční úhradu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.

Geologická zjištění tektonických linií (j15.D.6011)
Kritéria Způsob ověření

a) Vyhledat tektonickou linii s využitím telestetických pomůcek Praktické předvedení
b) Vyznačit zjištěnou tektonickou linii v terénu Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. odchylka 0,5 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria.

Vyhledání pramenů vody a podzemních toků (j15.D.6015)
Kritéria Způsob ověřování

a) Vyhledat vodní zdroj s využitím telestetických pomůcek Praktické předvedení
b) Vyznačit místo vodního zdroje v terénu Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. úchylka 0,1 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria.

Geologická zjištění dutin ohrožujících staveb. práce nebo dopravu (j15.D.6013)
Kritéria Způsob ověření

a) Vyhledat podzemní dutiny s využitím telestet. pomůcek Praktické předvedení
b) Vyznačit v terénu vyhledaný objekt Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. úchylka 0,5 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria

Geologická zjištění míst podzemních inženýrských sítí (j15.D.1006)
Kritéria Způsob ověření

a) Vyhledat požadovaný objekt (kabel, potrubí aj.) s využitím
telestetických pomůcek (L-drát, pružina, proutek, kyvadlo) Praktické předvedení
b) Vyznačit v terénu vyhledaný objekt Praktické předvedení
c) Zakreslit a zapsat zjištěné parametry do provozní
dokumentace (max. úchylka 0,5 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit veškerá kritéria.

Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů (j15.D.9670)
Kritéria Způsob ověření

a) Zpracovat závěrečnou zprávu dle podkladů z provozní
dokumentace včetně provedených zákresů) Písemné ověření
Je třeba splnit toto kritérium.

Vedené provozní dokumentace při detekci anomálií zemské kůry
Kritéria Způsoby ověření

a) Popsat vedení provozní dokumentace (objednávka, dohoda,
plán prací, plány, mapy, náčrty, závěrečná zpráva) Ústní ověření
b) Popsat náležitosti vyhotovení příjmových a výdajových dokladů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.

Organizační a metodické pokyny

Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
Při hodnocení uchazeče zkušební komise sleduje a posuzuje správné, přesné a odborné vyjadřování uchazeče a lokalizaci hledaného objektu v terénu. Po ústní zkoušce následuje část praktická. Praktická zkouška v terénu představuje lokaci čtyř objektů na zkušebním polygonu formou detekce a následné interpretace zjištěného vizuálního projevu nad místem výskytu jevu. Před detekcí objektů obdrží uchazeč potřebnou topografickou dokumentaci k provedení zákresů. Následuje písemné zpracování závěrečné zprávy po lokalizaci všech objektů.
Zkušebním polygonem se rozumí pozemek, na kterém se nacházejí ověřené (z map a plánů) skryté objekty (např.dutiny a inženýrské sítě) nebo geologické struktury (rozhraní hornin, zlomy), které uchazeč detekuje a vyhodnocuje.
Při zkoušce bude uchazeč používat vlastní telestetické vybavení. Za přípravu a organizaci zkoušky odpovídá autorizovaná osoba, která je odpovědná i za průběh zkoušky.
Uchazeč může zkušební komisi seznámit s výsledky své případné dosavadní práce v oboru a dosaženého vzdělání.
Zkoušky se zúčastní maximálně 3 uchazeči. Ústní zkouška proběhne na podkladě fiktivní objednávky, kterou si zkoušený vylosuje. Pro potřeby zkoušky připraví autorizovaná osoba 9 fiktivních objednávek.
Fiktivní objednávka představuje možný požadavek klienta na vyhledání zdroje vody, tektonické linie, podzemní dutiny nebo inženýrské sitě v kterémkoliv místě v ČR. V rámci této objednávky vysvětlí zkoušený postup plnění zakázky začínající jednáním se zákazníkem při sjednání zakázky až po vypracování závěrečné zprávy.
Autorizovaná osoba může svýmu dotazy doplňovat průběh ústní zkoušky. Ověřování praktických dovedností probíhá na polygonech, tj. místech, kde se nacházejí skryté objekty (definované z oficiálních dokumentů) a tektonické linie. Polygon sloužící k ověření tektonické linie zkoušeným má polohu a směr linie ověřené geofizikální metodou firmou, která má oprávnění geofizikální měření provádět. Každý polygon je rozdělen na segmenty, tj. místa, na kterých se nachází alespoň jeden hledaný objekt.
Zkoušený si vylosuje pořadí vyhledávaných objektů a ke každému obdrží slepou mapu (korespondující. s příslušným segmentem). Do ní po skončení detekce hledaného objektu zakreslí polohu a případně směr hledaného objektu. Autorizovaná osoba dovede zkoušeného na dílčí segment polygonu a při vlastní detekci sleduje reakci telestetické pomůcky. Do svých poznámek si zaznamenává, zda zkoušený hledaný objekt nalezl na základě reakcetelestetické pomůcky. Výjimkou může být situace, kdy zkoušený k vyhledávání objektu využívá ruku místo telestetické pomůcky. Na detekci objektu, zákresu do slepé mapy a zápisu poznámek pro závěrečných zpráv bude vyhrazen čas 30 až 45 minut. Po skončení ověřování praktických dovedností zkoušený zpracuje ze svých poznámek závěrečnou zprávu a je provedeno ověření přesnosti zákresu objektu ze slepé mapy se skuteřnými údaji, která má k dispozici předseda zkušební komise. Maximální povolená odchylka je uvedena v příslušných odborných kompetencích.
Důvodem přerušení zkoušky může být změna počasí, která může narušit regulérnost ověřování. V tom případě se všichni účastníci zkoušky dohodnou na způsobu a termínu dokončení zkoušky. Předseda zkušební komise převezme do úschovy od zkoušených všechny podklady, které jim budou vráceny před začátkem dokončení zkoušky.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí..

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované
osob
y
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoń jednu z následujících variant požadavků:
a) Střední vzdělání s výučním listem v oborech vzdělání zaměřených na oblast geologie a alespoň 10 let praxe a doložení 10 provedených zakázek během posledního roku před podáním žádosti o udělení autorizace.
b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech vzdělání zaměřených na oblast geologie a alespoň 5 let praxe, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c) Vyšší odborné vzdělání v oborech zaměřených na oblast geologie a alespoň 5 let praxe, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d) Vysokoškolské vzdělání v oborech se zaměřením na oblast geologie a hydrogeologie a alespoň 3 roky praxe, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
Praxí se rozumí činnost geologa, hydrogeologa nebo vykonávání povolání detekce anomálií zemské kůry, samostatně nebo v zaměstnaneckém poměru.

Další požadavky:

• Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
• Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: MZe ČRr

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vhodně vybavená místnost pro ústní a písemnou část zkoušky a zkušební prostor či prostory s definovanými objekty (uvedenými v odborných kompetencích) pro provedení praktické zkoušky (polygon). Při praktické zkoušce se detekují skryté objekty přírodního původu (např. tektonické linie, vodní zdroje, dutiny) i vzniklé lidskou činností (např. inženýrské sítě), většinou se budou tyto objekty zjišťovat na více zkušebních prostorech (polygonech). Přitom polygon musí obsahovat minimálně jeden hledaný skrytý objekt, ale může obsahovat i více skrytých objektů stejného a i různých typů (např. plynová potrubí elektrické kabely, dutiny). Za výběr polygonu odpovídá autorizovaná osoba, která je předsedou zkušební komise, a která odpovídá za to, že uchazeč bude schopen provést detekci všech čtyř objektů během dvou hodin.
Polygony jsou rozděleny do segmentů o rozloze 15 x 15 m a obsahují jeden skrytý objekt. Základnou segmentu je spojnice dvou bodů o délce 15 metrů. Tyto body jsou vyznačeny v příslušném polygonu (terénu), ve slepé mapě, kterou obdrží uchazeč pro provedení zákresu i v mapě nebo zákresu skutečných skrytých objektů, ze kterých byly tvořeny polygony, a které má k dispozici předseda zkušební komise pro případné vyhodnocování přesnosti detekce skrytých objektů uchazečem. K linii (základně segmentu) přivede uchazeče autorizovaná osoba a určí uchazeči směr hledání skrytého objektu.
Polygony se vytvářejí na základě geologických a hydrogeologických map anebo map a výkresů a plánů inženýrských sítí příslušného místa. Polygon ke zjišťování tektonických linií je vytvořen na základě geofyzikálního měření provedeného oprávněnou firmou. Výjimečně možno použít geologických map s vyznačením geologických zlomů. K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užíváníí. Pro provedení zkoušky použije žadatel dle vlastní volby prostředek z okruhu doporučených teleztetických pomůcek ( virgule, spirála, kyvadlo a pod.)

Doba přípravy na zkoušku
Na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30až 40 minut. Do doby přípravy na zkoušku senezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů, pokud praktická zkouška bude narušena nepředvídanými okolnostmi (např. meteorologickými).

 

 POVOLÁNÍ

KÓD NSP: –

ID: 102508
Proutkař
Proutkař zjišťuje s využitím tradičních postupů, pomůcek nebo přístrojů anomálie vzniklé nestejnorodostí vrstev zemního podloží, hledá toky podzemních vod, vodní zdroje a místa nevhodná pro dlouhodobý pobyt ovlivňující výkonnost člověka a užitkovost zvířat.
Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: jiné osobní služby
Kvalifikační úroveň: Kvalifikační úroveň NSP 4
Alternativní názvy: Psychotronicy | Radiestéta | Sourcier | Dowsing | Wunchelrute
Pracovní činnosti
Definování rozsahu a druhu práce na základě požadavků zákazníka.
Prostudování dokumentace (mapy, plány, zprávy) potřebné k sestavení plánu prací.
Sestavení plánu prací, výběr vhodných pomůcek a výstroje.
Seznámení zákazníka s podmínkami provedení prací.
Vyhledání zemní anomálie, vodního zdroje nebo místa, které negativně ovlivňuje zdravotní stav a výkonnost člověka a užitkovost (dojivost, přírůstky) ustájeného dobytka.
Stanovení míst, ve kterých se nacházejí podzemní dutiny, ohrožující stavební práce nebo dopravu.
Použití tradičních metod a nástrojů (např. proutek, pružina, virgule, L-dráty a kyvadlo).
Zakreslení výsledku požadovaných prací do náčrtu (plánu, mapy) v určitém měřítku s popisem.
Vedení provozní, daňové a účetní evidence.
Příklady prací
Příklady prací z podnikové sféry Tarifní stupeň
Projednání návrhu projektu a plánu prací a předběžné ceny za uskutečnění projektu se zákazníkem. 6
Realizace projektu na základě dohody se zákazníkem. 6
Vyhodnocení zpracovaných dat a vypracování závěrečné zprávy. 6
Průzkum prostoru realizace zakázky potřebný pro vytvoření projektu a stanovení plánu práce. 5
Studium mapových, písemných i dalších podkladů potřebných pro vytvoření návrhu projektu. 5
Pracovní podmínky
Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž – zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelzevyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškozenízdraví.

 

Příprava a vzdělání
Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru užitá geologie ( 2141M )
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství ( 21xxM )
Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium ( 7941K )
Regulovaná povolání
Na stránkách Databáze regulovaných povolání a pracovních činností v ČR je k dispozici seznam regulovaných povolání nebo činností, pro jejichž výkon jsou právními předpisy členského státu EU předepsány určité požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat (např. stupeň a obor vzdělání, praxe, bezúhonnost, zdravotní způsobilost atp.).
Měkké kompetence
Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 3
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 3
Popisy úrovní naleznete zde:http://katalog.nsp.cz/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf
Obecné dovednosti
Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0
Legenda: 0 – úroveň žádná, 1 – úroveň základní, 2 – úroveň běžná, 3 – úroveň vysoká
Popisy úrovní naleznete zde:http://katalog.nsp.cz/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf
Odborné znalosti
Nutné
Kód Název Úroveň 1-8
j15._.0001 geofyzika 3
j15._.0002 geologie 4
j15._.0021 hydrogeologie 4
Výhodné
Kód Název Úroveň 1-8
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 2
i33._.0042 daňová soustava ve vztahu k účetnictví 2
Odborné dovednosti
Nutné
Kód Název Úroveň 1-8
k16.C.7018 Jednání s klientem 3
j15.D.1004 Orientace v terénu a mapách 3
Zpracování projektů geologicko-průzkumných prací a stanovení plánu práce 4
i32.D.6395 Ekonomické vyhodnocování projektů 3
Geologická zjištění tektonických linií 4
Geologická zjištění míst nevhodných pro dlouhodobý pobyt lidí i zvířat 4
Vyhledání pramenů vody a podzemních toků 4
Geologická zjištění dutin ohrožujících stavební práce nebo dopravu 4
Geologická zjištění míst, kde se nacházejí inženýrské sítě 4
j15.D.9670 Vypracování závěrečné zprávy a finálních grafických a jiných výstupů. 3
Popis úrovní naleznete zde:http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c1_manualu.pdf
Zdravotní podmínky
Onemocnění omezující výkon typové pozice
Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
Duševní poruchy.
Závažná psychosomatická onemocnění.
Poruchy chování.
Poruchy prokrvení končetin.
Onemocnění oběhové soustavy.
Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
Poruchy termoregulace.
Závažná endokrinní onemocnění.
Onemocnění ledvin.
Onemocnění vylučující výkon typové pozice
Chladová alergie.
Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.