Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Profesní vzdělávání

Budování výchovného systému ČEPES

Usnesení valné hromady ze dne 26. 2. 2005 uložilo vedení ČEPES dopracovat učební osnovu pro psychoenergetiky a zahájit výuku do konce roku 2005, nebo začátkem roku 2006. Tento záměr byl publikován též v časopise „Meduňka“ (5/2005). Podáváme zprávu o tom, co se nám podařilo do 30. 11. 2005 realizovat.

Současný učební systém ČEPES je zaměřen na činnost, která si klade za cíl harmonizovat energetický systém člověka a tím vytvořit podmínky pro udržení nebo obnovení fyzického i duševního zdraví. Tato činnost není chápána jako léčebná péče, ale jako její významný podpůrný prostředek, který však nevyžaduje přímou spolupráci s lékaři, kteří ze zákona léčebnou péči poskytují.
Pro chápání energetického systému člověka vycházíme z tradičního čínského pojetí, jak filosofického tak praktického. To nám nakonec umožňuje i objektivní (přístrojové) ověřování praktických schopností psychoenergetika.

Při tvorbě učebního systému jsme vycházeli z našich i zahraničních zkušeností. Z Polska jsme pro náš výchovný systém čerpali zkušenosti jak ústředních hospodářských i politických orgánů tak i řemeslnických komor ve vztahu k oboru „bioenergoterapeut“. V Polsku byla do číselníku povolání schváleného Polským ministerstvem školství, Polským svazem řemesel (obdoba naší Hospodářské komory ČR) i Polským ministerstvem práce a politiky společné (obdoba Ministerstva práce a soc. věcí ČR), zařazena činnost „bioenergoterapeut“ jako řemeslo do třídy 5, skupina 5. 1. („Pracovníci zvláštních služeb a ochrany“) pod číslem 514 402. Polský svaz řemesel spolu s ministerstvem školství pověřuje některé řemeslnické komory školením i provedením zkoušek tovaryšských i mistrovských v oboru „bioenergoterapeut“. Polské zkušenosti pomohly i při vytváření našich zkušebních standardů.
Při stanovení rozsahu zdravotních znalostí jsme vycházeli ze zkušeností obdobných organizací ve Švýcarsku, Německu i Velké Británie.
Do učebních osnov jsme zařadili soubor cvičení, v nichž jsme k našim zkušenostem přidali i zkušenosti z Velké Britanie.

Protože harmonizování člověka není pouze záležitost technická, ale dotýká se i otázek duchovních, doplnili jsme učební osnovy přednáškami z filosofie (vztah ke klientovi), etikoterapie a zásadami chování psychoenergetika.

Další přednášky doplňují znalosti z vedení hospodářské činnosti, upozorňují na zákony ovlivňující činnost, upozorňují na vliv prostředí, použití fytoterapie a další.
Možno říci, že na základě získaných poznatků z ciziny došlo ke změnám učebního plánu zveřejněného v časopise „Meduňka“ (5/ 2005).

Současně upozorňujeme, že žádné školení podle nového výchovného systému v rámci ČEPES neproběhlo, a pokud někdo říká, že prošel naším školením, nezakládá se toto sdělení na pravdě.
__
Informace z 30. 6. 2008.
Naši současnou snahou je dosáhnout cíle za pomoci zákona 179/2006 Sb. O uznávání výsledku dalšího vzdělávání.

Vedení ČEPES

Komentáře jsou uzavřeny.